Ehdotus Saaret, näkymä rantareitillä.

Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun voittaja on Konsortium Gran -ryhmän kilpailuehdotus Saaret. Tuomaristo katsoo voittajaehdotuksen kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistuneeksi ja luovan tasapainoisen jatkumon Helsingin merelliselle keskustalle.

Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa 2021 kilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen osana käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana.

Voittajaksi julkistettiin ehdotus Saaret, tekijöinä Konsortium Gran -ryhmä. Voittaja valittiin kilpailun toiseen vaiheeseen edenneistä neljästä kilpailuehdotuksesta. Kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt kilpailu edisti keskustelua aiheesta sekä kaupunkilaisten aktiivista osallistumista. Kilpailun kahdessa eri vuorovaikutusvaiheessa kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yhteensä noin 2 000 näkemystä Kerro kantasi -palvelussa.

”Kärkitavoitteenamme on tehdä Makasiinirannasta arvokas ja merellinen viihtymisen paikka niin helsinkiläisille kuin vierailijoille. Kaupunkilaisten osallistuminen ja yleinen keskustelu kilpailun eri vaiheissa on ollut tärkeä osa kilpailua ja sen tuomarointia”, kiittelee Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Voittajaehdotus ratkaisi kilpailun tiukat vaatimukset onnistuneesti – tuloksena tasapainoinen suunnitelma

Kilpailutehtävä oli kohteen arvokkaan luonteen ja kulttuurihistoriallisen kontekstin kannalta vaativa. Kilpailijoiden tuli ratkaista, kuinka sovittaa uusi rakentaminen osaksi arvokasta aluetta sekä miltä näyttää alueen suojeltujen rakennusten – Vanhan kauppahallin, Olympiaterminaalin ja Satamatalon – tulevaisuus.

Suunnittelussa tuli myös ratkaista, kuinka alue rakentuu toiminnoiltaan vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi sekä miltä rannasta avautuva merenranta-alue rantareitteineen näyttää. Helsingin hiilineutraaliustavoitteita tukien suunnitelmaratkaisun tuli perustua ilmastoviisaisiin ja kestäviin rakentamistapoihin.

Palkintolautakunnan valitsema voittajaehdotus Saaret katsottiin kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistuneeksi sekä luovan tasapainoisen jatkumon Helsingin merelliselle keskustalle. Voittajatyö kunnioittaa alueen historiallisia arvoja ja kulttuuriympäristöä samalla tuoden uuden ainutlaatuisen kerrostuman osaksi kansallismaisemaa.

Makasiinirannasta kehittyy toiminnallisesti vilkas, miellyttävä ja merellinen kokonaisuus osaksi Eteläsataman rantoja

Voittajatyön eduksi katsottiin, että se liittyy ympäröivään Kaartinkaupungin, Ullanlinnan ja Kaivopuiston kaupunkirakenteeseen ja korostaa oivaltavasti alueelta avautuvia näkymiä kohti keskustan maamerkkejä ja merellistä maisemaa. Maisema-arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen suunnitelma nivoutuu osaksi kokonaisuutta ja tuo alueelle uusia julkisia ulkotiloja kaupunkilaisten käyttöön.

Makasiinirantaan rakentuu viihtyisä ranta-aukioiden sarja täydentämään Helsinginniemeä kiertävää rantareittiä. Laivasillankadusta muodostuu kaupunkimainen katutila, jota rytmittävät aukiot sekä Uspenskin katedraalille ja merelle avautuvat näkymät.  

”Voittaneen ehdotuksen toiminnallinen konsepti on tasapainoinen. Uudisrakentamisen ravintola-, liike- ja toimistotilat sekä hotelli yhdessä suojeltuihin Olympiaterminaaliin ja Satamataloon suunnitellut kulttuuritilat tekevät alueesta vetovoimaisen. Niin ikään Makasiinirantaan rakentuva uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo houkuttelee alueelle entisestään lisää kaupunkilaisia ja matkailijoita. Makasiiniranta kytkeytyy yhä enemmän osaksi kaupungin keskustaa. Voittajasuunnitelman myötä alueesta kehittyy toiminnallisesti vilkas, miellyttävä ja merellinen kokonaisuus osaksi Eteläsataman rantoja”, kuvaa pormestari Vartiainen.

Alueelle rakentuva uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo yhdistää nykyiset valtakunnalliset vastuumuseot, Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon. Museorakennuksesta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, joka on tarkoitus avata, kun toteutuspäätös museosta on tehty vuoden 2023 aikana.

Kilpailussa palkittiin kaikki neljä finalistia

  • 1. palkinto 100.000 euroa, ehdotus Saaret, ryhmä Konsortium Gran 

  • Jaettu 2. palkinto
    70.000 euroa ehdotukselle Boardwalk, ryhmä AALTO Development
    70.000 euroa ehdotukselle Makasiinipromenadi, ryhmä South Harbour 
  • 3. palkinto 40.000 euroa, ehdotus Ahti, ryhmä Elävä Eteläsatama

Ryhmät ehdotusten takana ovat:

• Ahti – Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
• Boardwalk – AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
• Makasiinipromenadi – South Harbour (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka)
• Saaret – Konsortium Gran (Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun voittajan julkistamistilaisuus järjestettiin kilpailijoille ja medialle Helsingin kaupungintalolla 24.11., tilaisuutta oli mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä englanniksi Helsinki-kanavalla.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla, lähipäivinä myös suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä.