Kuva: Helsinki Partners

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 22. elokuuta Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivityksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen päästövähennysten saavuttamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Nyt Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi päästövähennysohjelman päivityksen. Ohjelmaa päivitetään uuden kaupunkistrategian linjausten mukaisesti niin, että se vastaa vuoteen 2030 aikaistettuun hiilineutraaliustavoitteeseen sekä haastavaan päästötilanteeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-nimisen katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä, ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi 2022–2030.