Tammasaarenlaiturin suunnitelma ilmakuvasovituksena. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy.

Helsingin kaupunki ehdottaa, että Ruoholahteen Tammasaarenlaiturin edustalle ryhdytään suunnittelemaan kelluvaa kerrostaloaluetta. Alue on tarkoitus varata Floating Flats Oy:lle hankkeen suunnittelua varten. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 16. elokuuta 2022.

Floating Flats Oy hakee Ruoholahden Tammasaarenlaiturin alueelle kehittämisvarausta merenpäälliselle asuntorakentamiselle ja asukkaita palvelevalle toiminnalle. Yritys osallistui Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan esittämällä korkean, kelluvan asumisen kehittämistä syvillä ranta-alueilla, kuten vanhoissa satamissa.

Kehittämisvarauksessa kaupunki antaa kumppanille luvan suunnitella kaupungin omistamalle alueelle. Kehittämisvaraus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Kaupunki päättää toteutukseen tähtäävästä tontinluovutuksesta erikseen. Floating Flats Oy:llä on ensisijainen oikeus varata kelluville kerrostaloille suunniteltavat tontit perustuen Kehittyvä Kerrostalo -työryhmän puoltoon hankkeesta vuonna 2019.

Uusia merellisen asumisen vaihtoehtoja ja rakentamistapoja

Hanke vastaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin hyödyntämällä Helsingin merellisyyttä asumisessa uudella tavalla. Hanke kehittää kerrostalorakentamista, tuo asukkaille uusia asumisen vaihtoehtoja ja edistää kaupungin vuotuisen asuntotuotantotavoitteen saavuttamista. Vastaavaa hanketta ei ole toteutettu Suomessa aiemmin.

Floating Flats Oy:lle on tarkoitus myöntää hankkeen suunnittelua varten ensin kehittämisvaraus vuoden 2024 loppuun asti. Jos suunnitelma on toteutuskelpoinen, varausajan jälkeen kaupunki päättää alueen luovuttamisesta rakentamista varten.

Kehittämisvarauksen aikana Floating Flats Oy tutkii 4–5-kerroksisten kelluvien asuinkerrostalojen rakentamisen edellytyksiä. Rakentamistapa on Suomessa uudenlainen, ja yhtiö ja kaupunki laativat sen suunnitteluperiaatteet yhdessä. Suunnittelun aikana alueelle laaditaan rakentamisen mahdollistava asemakaava.

Hankkeessa tutkitaan modulaarista, teollista puurakentamista sekä sitä, miten vesialueelle voidaan rakentaa asuntoja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen. Osa rakentamisesta voitaneen toteuttaa meritse aiheuttamatta merkittävää häiriötä lähialueille, luonnolle tai liikenteelle.

Kehittämisvaiheessa kehitetään asumisen palvelukonsepti, jossa tavoitellaan merelliseen asumiseen liittyviä palveluja kuten uintimahdollisuutta ja vesillä liikkumisvälineiden säilytysmahdollisuutta. Kelluvien rakennusten pysäköinti on suunniteltu sijoitettavaksi rakennuksien alle ponttooneihin. Väestönsuojatilat on tarkoitus sijoittaa Energiakatu 8:n uudisrakennushankkeen yhteyteen.

Asuinrakennusten lisäksi alueelle on suunnitteilla merellistä julkista kaupunkitilaa – ranta-aukio, vierasvenelaiturit ja merelliset palvelut olisivat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Varauksensaaja vastaa alueen merellisten julkisten kaupunkitilojen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä kaupungin kanssa.

Alustavaan suunnitelmaan lähes 500 kommenttia alueen toimijoilta ja käyttäjiltä

Tammasaarenlaiturin alustava suunnitelma oli kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa loppuvuodesta 2021. Kyselyssä esiteltyihin suunnitelmiin saatiin kaupunkilaisilta 480 kommenttia.

Tammasaarenlaiturin alueen ja ympäristön elävöittämistä pidettiin pääsääntöisesti myönteisenä. Liikennettä ja pysäköintipaikkojen tarvetta lisäävän asuntorakentamisen sijaan alueelle toivottiin enemmän virkistymiseen liittyvää toimintaa.

Vastaajat pohtivat myös asuntojen sijaintia Kaapelitehtaan naapurissa. Kaupunki edellyttää, että asuntohankkeen suunnittelijat tekevät yhteistyötä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa. Asuinrakentamisen suunnittelussa tulee huomioida myös Kaapelitehtaalta mahdollisesti kantautuva melu.

Asukkaille suunnatussa joulukuisessa verkkotilaisuudessa kysyttiin pysäköinnin ja liikenteen lisäksi hankkeen vaikutuksista näkymiin, sen ympäristövaikutuksista, alueelle suunniteltavista palveluista ja rakentamisen aikaisista vaikutuksista. Kaupunkilaisilta saatu palaute on huomioitu kehittämisvarauksen ehdoissa muun muassa siten, että varausaluetta pienennettiin huomattavasti alkuperäisestä.

Tammasaarenlaiturille suunniteltavat asunnot on tarkoitus toteuttaa sääntelemättöminä omistusasuntoina. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit Oy.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen alueen varaamisesta suunnittelua varten, asia etenee sen jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hankkeen suunnittelun edetessä kaupunkilaiset kutsutaan mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan alueen kehittämiseen useassa vaiheessa. Kehittämisvaraukseen pohjautuvan asemakaavatyön aikana kaupunkilaiset voivat tutustua ja kommentoida eri suunnitelmavaihtoehtoja ja myöhemmin asemakaavamuutosta. Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2023.