Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa kansainvälisesti kauppaan ja talouteen. Se on rajoittanut polttoaineiden ja sähkön saatavuutta sekä nostanut energian hintaa. Lahden kaupunki ja Lahti Energia ovat valmistautuneet tulevaan talveen monin toimin. Sähkön riittävyys on yleiseurooppalainen kysymys, mutta lämmön riittävyys on varmistettu paikallisin toimin.   

– Olemme varautuneet polttoaineen markkinatilanteen heikkenemiseen, mutta lämmön riittävyydestä ei tarvitse Lahden alueella olla huolissaan. Teemme aktiivisesti toimia, joilla parannamme valmiuttamme edelleen, vakuuttaa Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Kaupunki valmistelee energiansäästöohjelmaa

– Energiankulutuksen vähentäminen on yleisesti järkevää, ja nyt siihen on erityisen painavia syitä. Energian säästäminen on välttämätöntä sekä talouden että ilmaston takia. Kaikenlainen energiatehokkuus edistää Lahden tavoitetta kohti hiilineutraalisuutta ensimmäisten joukossa koko Euroopassa. Mitä vähemmän energiaa kulutamme, sitä vähemmän päästöjä syntyy, ja sitä paremmin myös rahat riittävät, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen summaa.

– Lahdessa olemme jo pitkään työskennelleet energiatehokkuuden eteen, ja nyt etsimme uusia toimenpiteitä ja vaihtoehtoja. Valmistelemme parhaillaan energiansäästöohjelmaa kaupunginhallituksen käsittelyyn syys–lokakuun vaihteessa. Kyseessä on vaihtoehtojen lista, jonka pohjalta käymme paikallisen energiapoliittisen keskustelun.

Kansalaisia kannustetaan nyt energiansäästötoimiin mm. valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja turvaamaan energian riittävyys. Jos kaikissa suomalaiskodeissa nipistetään hieman kulutuksesta, edes mukavuudesta ei tarvitse merkittävästi tinkiä. 

Todennäköisyys sähköpulalle pieni

– Tulevana talvena sähkön riittävyydessä on useita epävarmuustekijöitä. Tästä syystä myös meidän on Lahdessa hyvä varautua sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin. Todennäköisyys sähköpulalle on kuitenkin pieni, toteaa Lahti Energian verkkojohtaja Antti Rautiainen.

Mikäli useita suuria laitoskokonaisuuksia on syystä tai toisesta kylminä pakkaspäivinä yhtaikaa pois käytöstä, Suomessa saatetaan joutua rajoittamaan sähkönjakelua lyhytkestoisesti. Päätöksen rajoituksista tekee kantaverkkoyhtiö Fingrid. Potentiaalisia ajankohtia ovat aamun ja iltapäivän tunnit. 

Rajoituksia haitat minimoiden 

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.

– Mikäli sähköä ei talven aikana kaikesta varautumisesta huolimatta riitä tarpeeksi jokaiselle tunnille, rajoitustoimet tehdään hallitusti vaikutukset minimoiden, vakuuttaa Rautiainen.

Mahdollisen sähköpulan aikana Lahti Energia Sähköverkon toiminta-alueella sähkönkulutusta leikattaisiin kierrättämällä lyhyitä sähkönjakelukatkoja alue kerrallaan. Sähköverkon kuormituksesta karsittaisiin tuolloinkin vain 10 %. Katkot kohdennettaisiin haja-asutusalueelle (alue 2 kartalla), ja ne kestäisivät tunnin–kaksi kerrallaan. Kartassa näkyvä haja-asutusalue jaetaan kahteen ryhmään, joilla katkoja vuoroteltaisiin. Katkoista tiedotetaan etukäteen. Taajama-alueelle (kartan alue 1) ei katkoja kohdenneta.

– Jakelukatkot kohdennetaan kriittisyysluokittelun perusteella, ja kaikkein kriittisimmät kohteet jäävät kokonaan katkojen ulkopuolelle. Kriittiset kohteet on suunnitelmassa huomioitu ja asiaa on myös käyty näiden tahojen kanssa läpi. Näitä kohteita ovat mm. sairaalat, toteaa Rautiainen.

Jos sähköpula alkaa näyttää todennäköiseltä, viranomaiset viestivät siitä valtakunnallisin häiriötiedottein. Viranomaistietoa ei kuitenkaan pystytä kohdentamaan niille aluille, joita rajoitukset todellisuudessa koskevat. Paras paikallinen tieto jakelurajoitusten kohdentamisesta tulee aina omalta verkkoyhtiöltä. Konkreettista tietoa rajoituksista löytyy sähköpulan aikana mm. energiayhtiöiden nettisivuilta. Ajantasaiset häiriötiedotteet näkyvät Lahti Energian nettisivuilla www.lahtienergia.fi/hairiotiedotteet/. 

Kaukolämmön energian hintaan korotus

Kotimaisiin polttoaineisiin kohdistuu nyt entistä enemmän kysyntää, mikä on nostanut mm. Lahti Energian hyödyntämän puuhakkeen hintaa. Vallitseva maailmantilanne on myös nostanut merkittävästi maakaasun ja öljyn hintaa.  Näiden johdosta Lahti Energian tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi. 

– Nostamme kaukolämmön energian hintaa marraskuun alusta alkaen.  Näkymät polttoaineiden hintakehitykseen talven yli ovat tällä hetkellä hyvin sumuiset poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. Tästä huolimatta uskomme, että nyt tehtävä korotus riittää. Jatkamme tuotantomme kehittämistä kohti fossiilitonta tuotantoa. Seuraamme tilannetta ja polttoainemarkkinoiden tasaantuessa olemme valmiita korjausliikkeisiin, vakuuttaa Haikarainen. 

Energiahinta nousee 1.11 alkaen 9 % ja perusmaksun osuutta ei koroteta. Korotuksessa painotetaan talvihintaa, johon myös kustannusten nousu eniten kohdistuu.  

Lahden kaupungin tiedote energiansäästöohjelmasta:

Energian säästäminen on välttämätöntä talouden ja ilmaston takia – Lahti