Kaupunginhallitus hyväksyi ilmasto-ohjelman päivityksen äänestyksen jälkeen. Lisäksi se päätti lisätalousarvion viemisestä valtuuston päätettäväksi.

Kaupunki on tehnyt kevään aikana päästövähennyksistä tarkennetut laskelmat ja skenaariot vuosille 2025–2030, joiden mukaan Lahdella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraalius lähivuosina, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Skenaarioiden mukaan erityisesti energiasektorin päästöt vähenevät merkittävästi lähivuosina, mutta liikenteen päästöt laskevat hitaasti.

Skenaarion perusteella Lahti voi tavoittaa 80 prosentin päästövähennyksen lähivuosina, mutta hieman alkuperäisen tavoitteen 2025 jälkeen. Erityisesti liikenteen päästöt ovat laskeneet ennakoitua hitaammin ja toisaalta on tehty aiempaa tarkemmat päästölaskennat ja huomioitu muutokset kansallisissa ennusteissa.

Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin päätösesityksen mukaan äänestyksen jälkeen (7-3).

Talousarviomuutoksia 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen valtuustolle vuoden 2023 lisätalousarviosta. Siinä esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginhallitus käsitteli lisätalousarvioesitystä edellisessä kokouksessaan ja päätti palauttaa sivistyksen palvelualueen osuuden valmisteluun. Sivistyksen palvelualueelta saadun selvityksen jälkeen lisätalousarvio etenee valtuustoon.

Sivistyksen palvelualueelle esitetyt käyttötalouden muutokset lisäävät menoja 7,3 milj. euroa ja siten heikentävät toimintakatetta 7,3 milj. euroa. Käyttötalouden muutokset katetaan verotuloarvion korotuksella. Verotuloihin esitettyjen muutosten jälkeen vuosikate ja tilikauden tulos eivät muutu.

Linkki ilmasto-ohjelmaan https://www.lahti.fi/uploads/2023/06/f6892f41-lahden-ilmasto-ohjelma-2023.pdf