Kuva: kallerna – Oma teos, CC BY-SA 4.0

Kärkkäinen Oy on vaatinut kumoamaan Lahden kaupunginhallituksen toukokuussa tekemän päätöksen yhteistyösopimuksesta Fazerin kanssa sillä perusteella, että tontti olisi jo ollut varattu Kärkkäinen Oy:lle. Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Kaupunki ei ole tehnyt minkäänlaista sopimusta kyseisen Pippo-Kujalan tontin varaamisesta tai luovuttamisesta Kärkkäinen Oy:lle. Kaupunki oli käynyt Kärkkäinen Oy:n kanssa asiasta neuvotteluja, joissa asiasta tehtiin mm. varaussopimuksen luonnos. Päätöksentekoon asia ei kuitenkaan edennyt.

Oikaisuvaatimuksessa oli esitetty epäily siitä, että valituksenalainen päätös sisältäisi kiellettyä valtiontukea. Kaupunki on valmistelussa arvioinut valtiontuen, eikä yhteistyösopimus sisällä mainittua valtiontukea. Tontin hinnanmääräytymiseen on otettu riippumattoman arvioitsijan tuore hinta-arvio, joka on tehty erikseen esirakennetun ja rakentamattoman tontin osalta. Tontin hinta täyttää arvion mukaisen hinnan.

Kaupunki kehittää uutta Pippo-Kujalan yritysaluetta kokonaisinvestoinneilla, esimerkiksi rakentamalla katuja ja pyöräteitä. Investoinnit kuuluvat kaupungille ja liittyvät tyypillisesti uusien yritys- tai asuinalueiden rakentamiseen. Kaupungin normaalit infrainvestoinnit ovat kaikkien käytettävissä eivätkä ne ole kiellettyä valtiontukea.

-­- Lahden kaupunki pyrkii tukemaan Lahdessa toimivien ja Lahteen sijoittuvien yritysten liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää myös Kärkkäisen tonttitarpeeseen hyvä ratkaisu Lahdesta tai lähialueilta, toteaa kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Lahti Eventsin ja Lahden Pysäköinnin luottolimiittejä on korotettu

Kaupunginhallitukselle tuotiin tiedoksi Lahti Events Oy:n luottolimiittisopimuksen korotus 6,4 miljoonaan euroon 31.5.2024 saakka. Tilin luottokorko sekä muut sopimusehdot ovat markkinaehtoisia.

MotoGP:n peruunnuttua Lahti Eventsiltä jäi saamatta tapahtumaan liittyviä tuloja. Yhtiö neuvottelee peruuntuneen MotoGP-osakilpailun korvauksista KymiRingin kanssa. Lahti Events on varautunut tarvittaessa ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin oikeuksiensa toteuttamiseksi.

Lahti Events järjestää tämän kesän aikana kolme tapahtumaa, joiden tuotantokustannuksiin yhtiö tarvitsee rahoituksellista liikkumavaraa. Lisäksi yhtiö on sitoutunut noudattamaan tekemiään sopimuksia liittyen MotoGP- tapahtuman järjestelyihin.

Nykyisen voimassa olevan luottolimiittisopimuksen (4 M€) enimmäismäärä nostettiin 6,4 miljoonaan euroon eli korotus on 2,4 miljoonaa euroa. Uusi sopimus muuttaa yhtiön maksaman luottolimiittikoron ja takausprovision markkinaehtoiselle tasolle ja yhtiö on antanut luottolimiittiin vakuudet.

Kaupunginhallitukselle tuotiin myös tiedoksi Lahden Pysäköinti Oy:n luottolimiittisopimuksen korotus 3,3 miljoonaan euroon määräajaksi 30.11.2022 saakka, samoin erityispanttaussitoumus luottolimiitin vakuudeksi.

Lahden Pysäköinti Oy rakennuttaa Ranta-Kartanon alueelle pysäköintilaitosta, jonka rakennustöiden aloittamiseksi yhtiö tarvitsee lyhytaikaista rahoitusjärjestelyä. Yhtiöllä on voimassa oleva luottolimiittisopimus limiitiltään 300 000 euroa.

Nyt tehty uusi sopimus muuttaa yhtiön maksaman luottolimiittikoron ja takausprovision markkinaehtoiselle tasolle ja yhtiö on antanut luottolimiittiin vakuudet. Uusi sopimus nostaa luottolimiitin enimmäismäärän 3,3 miljoonaan euroon eli korotusta luottolimiittiin tehtiin 3,0 miljoonaa euroa.