Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää ai- heuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

HAKIJA: Aalloilla ry

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee ulkoilmakonserttia Klamilan satamassa, osoitteessa Kalasatamantie 148, Virolahti, 13.–14.8.2022 välisenä aikana. Tapahtuma alkaa lauantaina klo 16.00 ja päättyy sunnuntaina klo 01.00. Melua aiheuttavat äänentoistolaitteet. Meluhaittoja pyritään rajoittamaan seuraamalla desibelejä koko tapahtuman ajan ja tiedottamalla ta- pahtumasta etukäteen.

SIJAINTIPAIKKA: Kalasatamantie 148, Virolahti

HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Asiakirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa Haminan kaupungin, sekä Virolahden kunnan internetsivuilla 1.8.- 7.9.2022., osoitteessa: www.hamina.fi/asukkaalle/kuulutukset

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kulu- essa päätöksen tiedoksisaannista asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 7.9.2022.

Haminassa 29.7.2022 LUPAVALIOKUNTA