Kotiseutuliiton valtuustoon valittiin uudet Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen edustajat Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Rovaniemellä lauantaina. Kokouksessa päätettiin uusista ja jatkavista valtuuston maakunnallisista edustajista ja asiantuntijajäsenistä. Ehdokkaat maakuntien edustajiksi on valittu keväällä järjestetyissä maakunnallisissa kokouksissa.

Uutena valtuustossa aloittivat Etelä-Karjalan edustajana lappeenrantalainen Jukka Kosonen, Kymenlaakson edustajana kotkalainen Hannu Marttila ja Varsinais-Suomen edustajana turkulainen Maija Palonheimo.

Asiantuntijajäseniksi valittiin turkulainen professori Helena Ruotsala Turun yliopistosta, helsinkiläinen Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka sekä vantaalainen arkeologi Andreas Koivisto.

Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet valtuustosta on kerrallaan erovuorossa.

Lähiajan toiminnan päälinjoiksi valittiin keskittyminen jäsenten tukemiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, kestävyyteen sekä talouden vahvistamiseen.

Valtuustoon valittiin

Maakuntien valtuustoedustajat:

Etelä-Karjala valokuvaaja Jukka Kosonen, Lappeenranta 1. kaudelle

Kanta-Häme sairaanhoitaja Eeva Sahari , Loppi 3. kaudelle

Keski-Pohjanmaa YTM Helena Anttiroiko Mehtälä, Kokkola 4. kaudelle

Keski-Suomi amanuenssi Marja Liisa Rajaniemi, Jyväskylä 3. kaudelle

Kymenlaakso kirkkoherra ( eläkk .) Hannu Marttila, Kotka 1. kaudelle

Lappi museonhoitaja Hilkka Oksala, Kolari 2. kaudelle

Pohjanmaa maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasa 2. kaudelle

Pohjois-Pohjanmaa kulttuurituottaja (eläkk.) Tuula Aitto oja, Oulainen 2. kaudelle

Päijät-Häme lehtori Ilkka Murto, Asikkala 3. kaudelle

Uusimaa tradenomi Anne Mattila, Porvoo 2. kaudelle

Uusimaa (Helka) YTK Elina Kultaranta, Helsinki 2. kaudelle

Uusimaa (Helka) YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki 3. kaudelle

Varsinais-Suomi johtaja ( eläkk .) Maija Palonheimo, Turku 1. kaudelle

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 750 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, yli sata kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Kotiseutuliitto vastaa valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Rovaniemellä 9.—11. syyskuuta

  • Päivien teemana on juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Lause on sananmukainen käännös pohjoissaamen kielestä “Gos don leat eret?”
  • Maamme tärkein kotiseututapahtuma – kotiseudun ja paikallisuuden juhla
  • Kaikille avoin kulttuuriperintöä ja kansalaistoimintaa käsittelevä tapahtuma
  • Tapahtuma sisältää kohtaamisia, keskusteluja, oppimista, alueeseen tutustumista, retkiä ja juhlaa
  • Kokoaa yhteen satoja ihmisiä eri puolilta Suomea ja tuhansia lähialueen asukkaita
  • Tapahtuman yhteydessä pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous
  • Toteutetaan Rovaniemen kaupungin, paikallisyhdistysten, Lapin liiton ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyönä
  • Tuotetaan vastuullisesti ja kestävästi
  • Järjestetty vuodesta 1949 alkaen joka vuosi