3D-mallinnuskuva MH-Rakenne Oy:n uudesta tehdashallista

MH-Rakenne Oy on käynnistämässä uuden innovatiivisen rakennusmoduulituotannon Savonlinnassa. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä Xamkin ja Aalto yliopiston kanssa tuotekehityksessä ja tulee hyödyntämään teknologiapuisto Nohevan teollisen puurakentamisen tutkimuslaboratoriota moduulituotteiden kehittämisessä sekä teollisen puurakentamisen insinöörikoulutusta työvoimassaan.

MH-Rakenne Oy on kehittämässä uutta innovatiivista tilaus-, suunnittelu- ja tuotantoteknologiaa modulaariseen rakentamiseen ensivaiheessa Suomen markkinoille ja toisessa vaiheessa kansainvälisille markkinoille. Kehitystyö perustuu yhtiön omaan innovatiiviseen tuotekehitykseen. Teknologian kehittäminen ja testaustoiminta perustuu Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan teollisen puurakentamisen tki-laboratorion hyödyntämiseen. Modulaarisessa rakentamisessa valmistetaan esimerkiksi saumattomia seinä-lattia-katto –komponentteja, joita hyödynnetään teollisessa puurakentamisessa.

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on luoda yleisiä edellytyksiä teollisten ja muiden investointien mahdollistamiseksi Savonlinnassa ja pyrkiä sitä kautta säilyttämään alueella nykyiset työpaikat sekä tuotantotoiminta ja alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi edesauttamaan uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. MH-Rakenne Oy:n investointihanke toteutuessaan vahvistaa Savonlinnan kaupungin yhtä valittua strategista painopistealuetta mekaanista puunjalostusta.

– Erinomaista että Savonlinnan Suomen suurimpiin kuuluva mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä vahvistuu uudella teollisen puurakentamisen tehtaalla. Teknologiapuiston insinöörikoulutuksella ja puulaboratorioilla on juuri ollut tavoitteena luoda kilpailuetua tämänkaltaisen teollisuuden Savonlinnaan sijoittumiselle, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

MH-Rakenne Oy:n investoinnin myötä yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa nykyisestä noin 3 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Työpaikkoja tehtaaseen tulee ensi vaiheessa 30.

– Olemme kehittäneet uuden innovatiivisen teknologian rakentaa teollisesti puurakennuksia. Markkinat tuotteelle on olemassa. Kaupungin yritysmyönteisellä aktiivisuudella on ollut iso merkitys tehdasinvestoinnin Savonlinnaan sijoittautumiselle. Myös teknologiapuiston puurakentamisen laboratorioiden hyödyntämisellä on myönteinen vaikutus investointiin. Edellytys investoinnin toteuttamiselle on vielä Ely:n investointiavustuksen saaminen. Rakentaminen käynnistetään heti kun avustuspäätös saadaan, kertoo toimitusjohtaja Mikko Hirvonen.

Teknologiapuisto Noheva on koulutus-, tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö korkeanteknologian yrityksille. Se palvelee sellu- ja paperiteknologiaa sekä puurakentamisen, sähkömekaanista ja elektroniikkateollisuutta. Teknologiapuistossa on viisi tutkimuslaboratoriota, puurakentamisen-, biotuotetekniikan ja sähkötekniikan insinöörikoulutukset, Aalto-yliopiston professuuri ja Luonnonvarakeskuksen professori. Parhaillaan on käynnissä massiivipuu- ja hybridirakentamisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion rakentaminen. Teknologiapuiston avulla yrityksiin on syntynyt noin 200 miljoonan euron edestä vientiliikevaihtoa.