Savonlinnan kaupungin talous mahdollistaisi tuloveroprosentin alentamisen ensi vuonna, mutta lain mukaan vuonna 2023 tuloveroprosenttia ei voi alentaa. Tälle vuodelle tuloveroprosenttia alennettiin 0,75 prosenttiyksikköä. Tavoitteena on jatkaa tuloveroprosentin alentamista siten, että vuonna 2024 tuloveroprosenttia lasketaan 0,5 prosenttiyksiköllä, jolloin tuloveroprosentti on 21,5.

Tehtyjen kehittämistoimenpiteiden johdosta Savonlinnan verotulokehitys on vahvassa kasvussa. Tuloveropohjan ennustetaan nousevan 1,5 % viime vuoteen verrattuna. Verotulojen kasvulle luo pohjaa yrityselämän myönteinen kehitys, työllisyyden parantaminen sekä nettomuuttovoitto. Viime vuonna Savonlinnaan muutti erityisesti työssäkäyviä lapsiperheitä. Kaupungin kustannustehokkuutta on parannettu vähentämällä toimitilojen määrää noin 50 000 kerrosneliömetrillä ja henkilöstöä noin 300. FCG:n kustannustehokkuusvertailussa Savonlinnan kaupunki on vertailukuntiin nähden kustannustehokkaimmassa päässä hallinnon, sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden osalta.

Kaupungin lainamäärää on vähennetty noin 50 miljoonalla eurolla ja kaupungin taseessa on yli 22 miljoonaa euroa ylijäämää. Kaupungin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin vahva. Jo tälle vuodelle tuloveroprosenttia alennettiin 0,75 prosenttiyksikköä ja kehyksen lähtökohta on tuloveroprosentin alentamisen jatkaminen.

– Savonlinnassa on menossa erittäin myönteinen kehitys yrityselämän kehityksen, työllisyyden ja muuttovoiton seurauksena. Kehitystä pitää edelleen vahvistaa alentamalla veroprosenttia, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

– Kaupungissa on toteutettu voimakas talouden kehitysohjelma vuodesta 2013 alkaen. Sen ansiosta on saatu verotulot kasvamaan sekä kaupungin hallinnon-, sivistyksen ja teknisen palveluiden kustannustehokkuutta huomattavasti tehostettua. Haasteena on tänä vuonna sotemenojen pysyminen annetussa kehyksessä. Myönteinen kehitys näyttää mahdollistavan tuloveroprosentin alentamisen vuonna 2024, jolla edelleen vahvistetaan Savonlinnan muuttovetovoimaa, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.