Kadun kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kuopion kaupungissa

Viime talven jalkakäytävien kunnossapidon laskujen postitus tontin omistajille tai haltijoille alkaa viikolla 32. Kunnossapidon toteutuneet kustannukset peritään kaikilta keskeisen kaupunkialueen tontin omistajilta tai haltijoilta riippumatta siitä, onko katualueella jalkakäytävää vai ei.

Kuopiossa kaupunki huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta tontin omistajan puolesta. Keskitetyn talvikunnossapidon laskut peritään 01.10.2021 – 30.04.2022 väliseltä ajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutus perustuu 30.04.2022 tilanteeseen (tontin omistaja/haltija). Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.

Jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskeva lasku kohdistuu jatkossa vain yhdelle omistajalle, vaikka tontilla olisi useampia omistajia. Lasku kohdistetaan kiinteistön haltijalle, mikäli kiinteistö on kaupungin tontinvuokrarekisterissä.

Mikäli tontilla on useampi omistaja, määritellään perusteet laskun saajasta (osapuolesta) seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

  • osapuoli asuu hallintayksikön mukaisessa osoitteessa
  • osapuolella on suurin omistusosuus
  • osapuolen osoite on tiedossa
  • osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
  • osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
  • osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Laskuun on eritelty kunkin henkilön rekisteröity omistus-/hallintaosuus, joten maksuvelvollisen eli laskunsaajan on mahdollista jyvittää lasku myös muille kiinteistön omistajille tai haltijoille.

*Laskutuksesta määrätään katujen ja yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolaissa, 8 §. Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt talvikunnossapitokauden 2020 – 2021 taksan vahvistamisesta kokouksessaan 16.06.2021, § 128.

**Päätös jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin vastattavaksi on tehty kaupunginvaltuustossa 13.11.2006. 

***Edellä mainitun perusteella kaupungilla on oikeus periä maksu, joka määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Näin ollen kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat tai haltijat saavat jalkakäytävien talvikunnossapitolaskun.