Sipoon kunta on päättänyt lopettaa TikTokin käytön kaikilla laitteillaan tietoturva- ja tietosuojasyistä. Kunnan hallitsemiin mobiililaitteisiin ei saa asentaa TikTok-sovellusta, eikä kunta käytä sovellusta viestinnässään tai asiakastyössä. Lisäksi Sipoo kieltää TikTokin käytön kunnan edustajan roolissa.

Syynä ratkaisuun ovat TikTokiin liittyvät tietoturva- ja tietosuojaongelmat. Sovellus kerää poikkeuksellisen paljon tietoa mobiililaitteesta ja sen käyttäjästä. Muun muassa suojelupoliisi ja tietoturvallisuusasiantuntijat ovat suositelleet viranomaisia pitämään TikTokin poissa laitteilta, joilla käsitellään työasioita tai suojattavaa tietoa.

TikTok-sovellus ei ole teknisesti tietoturvallinen. Kunnan työntekijät käsittelevät esimerkiksi työpuhelimillaan ja kunnan teknisessä ympäristössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja. Tällaiseen laitteeseen ja kunnan tekniseen ympäristöön ei voida sallia turvattoman sovelluksen asentamista.

-Jos samalla laitteella säilytetään henkilöiden yhteystietoja ja käytetään TikTok-sovellusta, on mahdollista, että nämä yhteystiedot siirtyvät pilvipalveluun TikTokin palvelimelle. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti saa siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, todetaan kunnanjohtajan tekemässä viranhaltijapäätöksessä.

TikTokiin liittyy myös monia muita ongelmia. Esimerkiksi TikTokin on todettu rikkovan alaikäisten lasten ja nuorten henkilötietojen käsittelyssä useita tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Kunta kieltää lisäksi ylipäätään TikTokin käytön Sipoon kunnan organisaation edustajana. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan työntekijät eivät saa työroolissaan esiintyä TikTokissa tai käyttää TikTokia työtehtävissään myöskään joltain muulta kuin kunnan laitteelta.

Sipoon kunta on jo aiemmin vastaavalla tavalla estänyt ja kieltänyt esimerkiksi WhatsApp-sovelluksen käytön laitteillaan tietoturva- ja tietosuojasyistä. Sipoon kunta ja kunnan työntekijät käyttävät asiakastyössään kunnan virallisia viestintäkanavia, kuten Wilmaa ja Oma asiointi -palvelua. Näille ja kaikille kunnan käyttämille järjestelmille ja sovelluksille on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi ja tietoturva-auditointi.

Viranhaltijapäätös: TikTok-sovelluksen käyttäminen Sipoon kunnassa (pdf)