Tiiviissä tietopaketissa esillä ovat tämän vuoden kaavoituskohteet, infrahankkeet, metsänhoitokohteet sekä tonttitarjonta. 

Kouvola suunnittelee ja rakentaa on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka pitää vuonna 2024 sisällään lakisääteisen kaavoituskatsauksen lisäksi ajankohtaiset yhdyskuntatekniikan saneerauskohteet ja tälle vuodelle suunnitellut metsänhoitotyöt. Lisäksi se esittelee kaupungin vapaat tontit niin asumiseen kuin yritystoimintaan, sekä ajankohtaiset kuulumiset kärkihankkeista.

Kärkihankkeilla elävyyttä ja elinvoimaa

Kouvolan kärkihankkeet edistyvät tahoillaan. Käyrälammen kehittyminen monipuoliseksi vapaa-ajan alueeksi täydentyy tänä vuonna rakentuvilla ulkokuntosalilla, pelikentillä sekä uudella puistolla. Alueelle rakennetaan myös tapahtumien järjestämiseen tarvittava yhdyskuntatekniikka, minkä myötä Käyrälammen ranta-alueen potentiaali tapahtumapaikkana paranee.

Yritystontit-kärkihankkeessa kaupunki kasvattaa omaa tonttitarjontaansa sujuvien liikenneyhteyksien varsilla ja mahdollistaa sopivia ja houkuttelevia tontteja yrityksille nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten. Tontit palvelevat esimerkiksi teollisuuden, kaupallisten palveluiden ja logistiikan toimijoita. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on, että kaupunki hankkii maata ja asemakaavoittaa alueelle lisää yritystontteja. Osalle alueista rakennetaan myös infraa. Tänä vuonna infraa rakennetaan Teholan alueella. Kärkihankkeen muita kohteita ovat Tervaskankaan, Korjalan, Jokelan ja Hiivurin yritysalueet sekä asemanseutu.

Kaavoituksen ajankohtaiset kohteet 2024

Kaavoituskatsaus 2024 sisältää 5 yleiskaavakohdetta ja 34 asemakaavakohdetta. Yleiskaavoituksen painopiste on ranta-asumisen edistämisessä. Rantayleiskaavatyö keskittyy tänä vuonna kaupunkialueen pohjoispuolelle, jossa työn alla ovat Lappalanjärven, Kymijoen ja Pyhäjärven ranta-alueet. Lisäksi eri puolella Kouvolaa päivitetään ranta-asemakaavakohteita. Rantojen kaavoitus mahdollistaa runsaasti ympärivuotista asumista vesistöjen äärelle Kouvolan taajamien läheisyydessä.

Asemakaavatyössä jatketaan yritysalueiden kaavoittamista kärkihankkeen mukaisesti mm. Tervaskankaalla ja Hiivurissa. Tänä vuonna päivitetään myös Kouvolan Urheilupuiston ja Sairaalanmäen asemakaavat, jotta alueille mahdollistuu nykyistä monipuolisempi käyttötarkoitus. Myös Kouvolan uuden teatterin kulttuurikorttelin asemakaavoitus käynnistyy 2024. Lisäksi päivitetään tilapalveluilta käytöstä pois jäävien tilojen, kuten koulujen korttelialueiden käyttötarkoituksia. Asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan useissa taajamissa.

Koko Kymenlaakson alueen maankäyttöä ohjaava maakuntakaava 2040 on lainvoimainen. Parhaillaan käynnissä on vuonna 2020 hyväksytyn maakuntakaavan toteutuneisuuden ja ajantasaisuuden arviointi, joka tehdään valtuustokausittain.

Yhdyskuntatekniikan ja metsänhoidon noin 30 työkohdetta

Yhdyskuntatekniikan kohteissa pääpaino on eri puolilla Kouvolaa tehtävissä infran saneeraustöissä. Katuja saneerataan yhteishankkeina Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n kanssa. Viime vuonna käynnistyneet aluesaneeraukset jatkuvat muun muassa Ravikylässä ja Tammenmäentien alueella Anjalassa.

Viheraluekohteissa Kuusankosken Rantapuisto täydentyy Aronpellon ja Rantapuiston väliin rakentuvalla sillalla. Tavoitteena on myös kunnostaa leikkipaikat Siipikujalla ja Elimäen Tapulipuistossa, jossa saneerataan sekä puisto että leikkipaikka. Lisäksi tämän vuoden kunnostuskohteita ovat Suvipuisto sekä Myllykosken Rantatalonpuisto.

Tälle vuodelle suunniteltuja metsänhoitotöitä tehdään virkistysmetsien kestävän kehityksen, asukaslähtöisyyden, monimuotoisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden lähtökohdista. Kirjanpainaja-kaarnakuoriaisen aiheuttamia tuhoja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitotöitä tehdään esimerkiksi Hinkkismäellä ja Pioneerimetsässä sekä Kuusankosken Kasakkakalliolla ja Inkeroisten Hallasentien ympäristössä. Asutuksen keskellä sijaitsevia hoitotöitä tehdään pääasiassa asukkaiden toiveesta, kuten Kuusankosken Keijunkujan, Myllykosken Kurkisuon ja Kouvolan Kesontien sekä Metsämiehentien ympäristössä. Hakkuita tehdään myös uusien asemakaavojen valmistelevina töinä.

Monipuolisesti tontteja asumiseen

Vapaita tontteja omakotirakentajille löytyy eri puolilta Kouvolaa. Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla esimerkiksi Lautarossa, Kalalammella, Itä-Naukiossa, Talvirannassa, Pioneeripuistossa, Vatajanpuistossa, Pukintiellä, Kisalaaksossa sekä Jaalan kirkonkylässä. Lisäksi vapaita kerrostalotontteja löytyy Halkotorilla, Marjoniementiellä sekä Kiskoraitilla.

Julkaisu luettavissa verkkosivuilla

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2024 -julkaisuun ja siinä esiteltyihin kohteisiin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Julkaisu on luettavissa maaliskuun alusta lähtien myös kaupungintalon infopisteessä sekä kirjastoissa. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.