Senja Hjelt on tehnyt työssään esimerkiksi puu-aiheisia sisustustauluja potilashuoneisiin.

Senja Hjelt asettelee sisustustaulua Kotkan Karhuvuorikodin seinälle. Kymsoten asumispalveluissa työskentelee palkkatuettuja työntekijöitä ja osatyökykyisiä työnhakijoita. Senjan työn tavoitteena on ollut muuttaa Karhuvuorikodin kotiutusyksikön tilat viihtyisämmiksi ja kodinomaisemmiksi.

”Laitosmainen ympäristö on ankea, se ei tue asukkaiden kuntoutumista ja voimaantumista. Ratkaisua mietittiin pitkään, ja keskusteltiin myös monialaisten työelämäpalveluiden kanssa. Sitten työhönvalmentaja Eveliina Tirri Työkykyä tukemassa -hankkeesta löysi meille Senjan, ja työ voitiin räätälöidä juuri meidän ja Senjan tarpeisiin sopivaksi”, kertoo ikääntyneiden asumispalveluiden palvelualuepäällikkö Eija Tulikoura Kymsotesta.

Senjan keväällä alkaneeseen työhön Karhuvuorikodissa kuuluu paljon kaikenlaista. Pääpaino on tilojen muuttamisessa viihtyisämmäksi laajennetussa kotiutusyksikössä. ”Olen suunnitellut ja tehnyt kesäpihan kukkaistutukset ja hoitanut niitä koko kesän. Lisäksi olen sisustanut ja somistanut tiloja asukkaiden huoneista alkaen, kunnostanut huonekaluja ja toimittanut rikkinäisiä pois tai korjannut niitä. Olen myös tehnyt nämä puulaji-teemaiset sisustaulut asukkaiden tiloihin”, Senja esittelee. Myös potilashuoneiden verhot tullaan vaihtamaan uusiin. Hänen aikaisemmasta pitkästä työhistoriastaan mm. sairaanhoitajana ja metsätalousinsinöörinäkin on ollut työssä paljon hyötyä.

Senja on viihtynyt työssään Karhuvuorikodissa hyvin. ”Juuri nyt käsillä tekeminen tuntuu hyvältä, ja se että näkee heti työnsä jäljen. Työni on myös hyvin itseohjautuvaa, ja asukkaat ovat mukavia. Olen jo 60 ja terveyshaasteitakin on ollut, hoitotyö olisi minulle liian raskasta ja työllistyminen oli vaikeaa. Onneksi noin vuosi sitten TE-keskuksen kautta löytyi tämä vaihtoehto”, Senja kertoo.

Tuettu työ hyödyttää koko työyhteisöä

Avustavan henkilön palkkaaminen yksikön tilojen uudistamiseen liittyviin tehtäviin on Kymsotessakin vielä uutta.

Tuettu työ vaatii perehdytystä ja keskustelua koko työyhteisössä, jotta uusi työntekijä löytää tehtävänsä ja paikkansa. ”On tärkeää, että koko työyhteisö ymmärtää mitkä työtehtäväni ovat, ja että ne ovat erilaisia kuin esimerkiksi hoitotyössä”, Senja pohtii. Näillä näkymin Senjan työ jatkuu Karhuvuorikodissa lokakuuhun asti, ja ainakin sisustustaulut pitäisi saada kaikkiin asukastiloihin ennen sitä.

Senjan palkkaamiseen ollaan Kymsotessa oltu todella tyytyväisä. ”Tämä hyödyttää sekä työntekijää että meitä työnantajana. Olemme saaneet hyvän työntekijän tähän hiukan erikoisempaan tehtävään, ja voineet hyödyntää hänen monipuolista osaamistaan monella tavalla ja vielä palkkatuettuna. Kyllä työnantajien kannattaa rohkeasti kokeilla tätä vaihtoehtoa”, sanoo Eija Tulikoura.

”Työntekijä saa tätä kautta mielekästä työtä ja myös tarvittaessa tukea työhönpaluuseensa. Tavoitteena on myös, että työntekijät saisivat pysyviä työpaikkoja tätä kautta ja työssä pysymistä tuettaisiin”, kertoo Eveliina Tirri.

Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkuus alkaa aina perehtymällä asiakkaan kokonaistilanteeseen. ”Työnhakijan on oltava työtön työnhakija ja sillä tavalla osatyökykyinen, että työllistymisessä on ollut haasteita, esimerkiksi ongelmia terveydentilassa tai työttömyys on pitkittynyt, jotta palkkatuettu työ on mahdollista. Yhdessä mietimme, voisimmeko löytää hänelle sopivan työn tätä kautta”, kertoo projektipäällikkö Jenni Vuolahti Työkykyä tukemassa -hankkeesta. Tarvittaessa työhönvalmentaja voi olla myös apuna räätälöimässä työnhakijalle ja työnantajalle kummallekin sopivaa työtä. Hän voi toimia yhteyshenkilönä työnantajan ja työntekijän välillä.

Monialaiset työelämäpalvelut työnantajan apuna

Kymsotesta voi saada apua ja tukea myös yrityksille. Monialainen Työelämäpalvelu ja Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hanke auttavat alueen työnantajia löytämään ja työllistämään sopivia työntekijöitä. Minkä tahansa alan työnantajat voivat hakea itselleen työntekijää tätä kautta, palkkatuella tai ilman. Tähän mennessä henkilöitä on työllistynyt suorittavasta työstä ja ravintola-alan avustavista tehtävistä aina diplomi-insinööriin asti.

Kymsoten Työelämäpalveluiden yrityskoordinaattori Eeva Uusitalo kontaktoi työssään yrittäjiä ja työnantajan edustajia, joilla on tahtotilaa lisätä yrityksen monimuotoisuutta ja palkata vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia työnhakijoita. Kyseessä on usein ns. piilotyöpaikat, jotka eivät ole julkisessa haussa. Tällöin voidaan myös puhua työn muokkaamisesta tai räätälöinnistä.  Jatkuvaa kiireettä voidaan työpaikoilla helpottaa esimerkiksi rekrytoimalla henkilö ns. avustaviin tehtäviin, joita voidaan kartoittaa yhdessä yrityskoordinaattorin kanssa.

Monimuotoisuutta työelämään

Monialaisen työelämäpalvelun asiakaskunnassa on paljon työhakijoita, joille etsitään koko- tai osa-aikaista työtä. Yrityskoordinaattori pyrkii löytämään soveltuvan paikan yrityksestä ja auttamaan siten molempia osapuolia.

”Kun yritys palkkaa töihin erilaisista taustoita olevia henkilöitä kuten osatyökykyisiä, maahanmuuttajataustaisia tai kehitysvammaisia, yrityksen monimuotoisuus lisääntyy. Sen on todettu lisäävän työhyvinvointia sekä lisäävän yrityksen taloudellista ja sosiaalista tuottoisuutta”, Uusitalo kertoo.

Yrityskoordinaattori liikkuu koko Kymsoten alueella. Mikäli yrityksessä on tarvetta rekrytoinnille tai aihe kiinnostaa, hänet voi pyytää käymään. Myös TE-palveluihin on mahdollista ottaa yhteyttä esim. sähköisen asioinnin avulla. Monialainen työelämäpalvelu tekee tiivistä yhteistyötä TE-palveluiden, Kelan ja Kymenlaakson kuntien kanssa.