Jämsänjoessa havaittiin 19.elokuuta 2022 kalvomainen kerros veden pinnalla.

29. elokuuta näytteen analyysitulosten mukaan sameus oli 7,2 (NTU), kiintoaine 30 mg/l ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 28 mg O2/l.

Tuloksissa näkyy humuksen vaikutus, mutta jokivesissä ko. arvot vaihtelevat paljon. Jätevesivaikutusta ei tulosten perusteella vedessä ollut.