Iisalmen kaupunkistrategian keskiössä on toiminta-ajatus ”Huolehdimme asukkaidemme hyvinvoinnista ja vahvistamme koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa.”. Iisalmen kaupunki ja noin 30 yritys- ja oppilaitoskumppania ovat valinneet By Iisalmi -brändin yhdeksi avainteemaksi seudun asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisen ja sitä kautta pitovoiman ja vetovoiman kehittämisen.

Osaajapitovoima ja -vetovoima ovat yritysten kasvun kannalta avainkysymyksiä – jokainen seudun yritys tarvitsee hyvinvoivaa henkilöstöä. Tasapainoiseksi elämänsä kokeva, hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan parasta menestystä työnantajayritykselleen ja koko seudulle. Hyvinvoivan kaupungin viesti houkuttelee taas yhä uusia osaajia kaupunkiin, joko töihin tai yrittämään – luomaan uusia ihmeitä. Kysymys on siis hyvinvoinnin ja vetovoiman kiertokulusta, jota nyt yhdessä halutaan vahvistaa ja samalla kulkea kohti Iisalmen strategian visiota ”Suomen houkuttelevin seutukaupunki”.

Yhtenä tekona tavoitteen saavuttamiseksi Iisalmen kaupunki ja By Iisalmi -kumppanit käynnistävät turhan kiireen ja kiireen tunteen vähentämiseen tähtäävän kampanjan. Nyt, ennen kampanjan tekojen ja toimenpiteiden aloittamista, kerätään kyselytutkimuksella dataa iisalmelaisten aikuisten ja Iisalmen seudun yrityksissä työssäkäyvien kokemasta kiireestä.

Kiire on yksi aikamme inhimillisistä ongelmista, joka puhuttaa niin ihmisiä, mediaa kuin tutkijoitakin: Nykyajan ihmiset haluavat menestyä urallaan, mielellään kansainvälisestikin. Usein tämä yhtälö vaatii veronsa jatkuvan stressin ja kiireisen elämäntyylin muodossa. Esimerkiksi SAK:n vuoden 2020 työolobarometrin (sak-tyoolobarometri-2020-pdf) mukaan peräti 55 prosenttia vastaajista koki, että väite ”Työtäsi leimaa jatkuva kiire” kuvaa heidän työtään hyvin tai melko hyvin.

Miten löytää tasapaino eri osa-alueiden välillä, on monen pohtima kysymys. Iisalmi ei halua hyväksyä ajatusta, että kiire on vitsaus, joka automaattisesti tulee uramenestyksen sivutuotteena. Iisalmi ei myöskään toivo, että kiire ja stressi ajavat ihmisiä nyt mediassa esillä olleen Quiet quitting –ilmiön mukaiseen yksipuoliseen, pakotettuun ratkaisuun. Iisalmen näkemys on, että kiire on usein sosiaalisesti luotu ilmiö, josta on mahdollista päästää irti ja johon työyhteisöissä ja laajemmin koko yhteiskunnassa voidaan yhdessä luoda toimivia ratkaisuja. Iisalmi on tunnistanut ainutlaatuiseksi vahvuudekseen elämän maalla ja maailmalla – kyvyn yhdistää kansainvälisyys ja luonto, kiireetön mutta samalla aktiivinen vapaa-aika ja työmenestys. Tulevan yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjansa kautta Iisalmi haluaa inspiroida tällä ainutlaatuisella vahvuudellaan muitakin päästämään irti kiireestä ja löytämään tasapainon edistäen kuitenkin samalla myös elinkeinoelämän menestystä ja yhteiskunnan kestävyyttä.

”Vuoden 2022 alussa teimme Miltton -viestintätoimiston avustamana brändin kehitystyötä, jonka lopputuotteena käsissämme oli yhdessä yritys- ja oppilaitoskumppaneidemme kanssa työstetty vastuullisuuskonsepti. Toiminnan vastuullisuus on nyt yhteiskunnan kaikilla sektoreilla erittäin tärkeä puheenaihe ja myös Iisalmessa teemaan on pureuduttu syvällisesti. Kesän aikana olemme kumppaneidemme kanssa päivittäneet By Iisalmi -brändistrategian ja valinneet yhdeksi avainteemaksi sosiaalisen vastuullisuuden, jota nyt viemme käytäntöön konkreettisiksi teoiksi. Samalla haluamme kertoa näistä tärkeistä hyvinvointiteoista niin paikallisille ihmisille kuin kaikille Iisalmeen muuttoa suunnitteleville.” taustoittaa Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

”Kun tavoitteena on rakentaa koko kaupungin läpäisevää parempaa työhyvinvointia ja tasapainoisemman arjen kokemusta, ei kukaan pysty siihen yksin. Siksi me toivommekin, että mahdollisimman laaja joukko paitsi By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneista myös muista kaupungin työnantajista, lähtisi mukaan yhteiseen tekojen kokonaisuuteen. Tulemmekin tarjoamaan koko yhteisölle sopivia kampanjamateriaaleja ja vinkkejä teoista, sekä tietysti myös digitaalisen alustan, jossa näistä hyvinvointiteoista ja arjen valinnoista voi kertoa laajalle yleisölle vahvistaen siten seudun vetovoimaa positiivisilla viesteillä. Yhdessä voimme saada aikaan merkittäviä tuloksia!”, kannustaa Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Alkukartoituskysely on avoinna 13.10. saakka – pulssi mitataan puolivuosittain

Iisalmen kaupunki toivoo aktiivista vastaamista nyt alkukartoituksena toteutettavaan kyselyyn, jonka tulokset toimivat yhtenä mittarina kampanjan onnistumista seurattaessa ja myös taustana kampanjaan mukaan otettaville, kiireen kokemusta vähentäville teoille. Ensimmäinen kyselyjakso on 22.9. – 13.10.2022. Tuona ajanjaksona toivotaan kaupunkilaisten vastaavan kyselyyn aktiivisesti ja sitä tavoitetta voivat seudun työnantajayritykset edistää jakamalla kyselyä omissa sisäisissä kanavissaan.

Pulssikyselytutkimus toistetaan säännöllisesti puolivuosittain, jotta saatuja tuloksia voidaan verrata toisiinsa ja Iisalmen kaupunki voi seurata asukkaiden ja kaupungissa työskentelevien hyvinvointiin liittyvän tavoitteen toteutumista. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa Iisalmessa asuva tai Iisalmen seudun yrityksessä työskentelevä.

Suora linkki kyselyyn: www.iisalmi.fi/kiirekysely ja https://link.webropolsurveys.com/S/93842C569B40FAB8

Vastuullisuuskampanjan lanseeraus By Iisalmi -seminaarissa

Sosiaalisen vastuullisuuden ja vetovoimaan vaikuttavan hyvinvoinnin teemaan pureutuva kampanja lanseerataan saman teeman ympärille rakentuvassa By Iisalmi -seminaarissa 9.11.2022. Tapahtuman pääpuhujana toimii Katri Saarikivi. Katri Saarikivi on tutkija ja tiiminvetäjä Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. By Iisalmi -seminaarissa Katri auttaa yleisöä ymmärtämään, miten tärkeää palautuminen ja kiireettömät hetket ovat aivojen ja koko ihmeisen hyvinvoinnille herättäen samalla uteliasta mielenkiintoa tutkittua tietoa ja siitä oppimista kohtaan!

Seminaarissa julkistetaan myös kiireen kokemusta selvittävän alkukartoituskyselyn tulokset ja kuullaan paikallisten yritysten työhyvinvointiteoista niin lavapuheenvuorojen kuin esittelypisteidenkin kautta.
Tapahtumaan voi ilmoittautua www.iisalmi.fi/byiisalmiseminaari.