Iisalmen kaupunki tarjoaa vuosittain lukuisia kesätyöpaikkoja.

Iisalmen seudulla kesätöissä olleille suunnattu kysely kartoitti viihtymistä ja kiinnostusta asettua seudulle
Vastaajista liki 80 % suhtautuu myönteisesti asettumiseen Iisalmen seudulle sopivan työ- tai opiskelupaikan löytyessä

Iisalmen kaupunki By Iisalmi –kumppaneineen on pitänyt kausityörekrytointia seudun ulkopuolelle suunnatussa vetovoimamarkkinoinnissaan yllä Koe Iisalmi! –konseptin kautta jo neljän vuoden ajan. Kevättalvisin toteutetun kampanjan kärkenä on toiminut ilmaisen asunnon tarjoaminen ”koeasukkaalle”, joka rekrytoituu kesäkaudeksi seudun yrityksen palvelukseen. Lisäksi edullista kesäasumista tarjotaan Petterinkulman soluasunnoissa muillekin kesätöiden vuoksi kaupunkiin muuttaville. Mitä seudun yrityksiin kesätöihin saapuneet nuoret osaajat kaupungista tai Iisalmen seudusta ajattelevat – sitä Iisalmi selvitti 10.6. – 15.7.2022 avoinna olleella kyselyllä. Kyselyyn saatiin 61 vastausta 16 – 29 -vuotiailta seudulla kesätöissä olleilta nuorilta ja nuorilta aikuisilta. Kyselyn perusteella Iisalmi nähdään sopivan kokoisena ja rauhallisena sekä erinomaisesti opiskelijan asuinpaikaksi sopivana ympäristönä, mutta suurten kaupunkien koetaan olevan liian kaukana.

Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista Iisalmen kaupungin www.iisalmi.fi/koeiisalmi -verkkosivulla. Kyselyä jaeltiin myös kaupungin somekanavissa sekä seudun yritysten henkilöstökanavien kautta.

”Kysyimme nuorilta kesäiisalmelaisilta muun muassa sitä, voisivatko he harkita pysyvää asumista Iisalmen seudulla sopivan työ- tai opiskelupaikan osuessa kohdalle. Selvitimme myös heidän spontaaneja ajatuksiaan kaupungista – vahvuuksia ja myös kehittämistä kaipaavia asioita.”, kertoo Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski ja jatkaa:

”Moni vastaajista arvostaa Iisalmen lyhyitä välimatkoja, luonnonläheisyyttä ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuutta. Vastaajajoukossa oli isoja eroja vastaajien kesken siinä, näkivätkö he Iisalmen eloisana ja uudistuvana vai kuihtuvana ja hiljaisena kaupunkina. Myönteisenä yhteenvetona voidaan kuitenkin pitää sitä, että liki 80 % vastaajista arvioi pysyvän asettumisen Iisalmeen olevan mahdollista, jos sopiva työ- tai opiskelupaikka löytyy.”

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää nuorten ja nuorten aikuisten kohderyhmälle suunnattujen palvelujen, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa.

”Tavoitteenamme on edelleen jatkaa aktiivista viestintää alueen tarjoamista uramahdollisuuksista nuorille aikuisille, monipuoliset työmahdollisuudet yhdistettynä toimiviin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin ovat selvästi vetovoimatekijöitä myös nuorelle ikäpolvelle. Lisäksi haluamme laajentaa myös alueella olevaa koulutustarjontaa yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa, jotta nuorille olisi myös paikallisesti mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä alueen elinkeinoelämään.”, toteaa Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

Nuorten ja nuorten aikuisten kohderyhmä on kaupungille ja yrityksille tärkeä ja heitä huomioitiin kesällä myös yhdessä Kuopion alueen kauppakamarin kanssa järjestetyllä Love By Iisalmi Get Together -tapahtumalla. Rentohenkiseen tapahtumaan osallistui noin 30 nuorta aikuista. Heille tarjottiin mukavaa yhdessäoloa, tietoa Iisalmen seudusta sekä vapaaliput Olusille. Nuoret osaajat saivat halutessaan myös sähköisen infopaketin Iisalmen seudulla viihtymisen tueksi sekä By Iisalmi -lahjatuotteen. Jatkossakin kohderyhmän tavoittamiseen ja vuorovaikutuksen synnyttämiseen pyritään mm. kaupungin, oppilaitosten, hankkeiden ja Kuopion alueen kauppakamarin välisessä yhteistyössä.

Kesän aikana kurkistusikkunoita nuorten aikuisten viihtymiseen Iisalmessa niin työn kuin vapaa-ajan kannaltakin ovat tarjonneet Iisalmen koeasukas, eläinlääketiedettä opiskeleva ja kesätöissä Faballa semilogi-lomittajana työskennellyt Kristiina Kukkoniemi ja Iisalmen kaupungin kesäviestijä, Madridissa yliopistossa mainontaa opiskeleva Meeri Holopainen. Kristiina on toiminut somevaikuttajana @koeiisalmi -Instagramissa ja Meeri on kirjoittanut Maalla ja maailmalla #byiisalmi -blogia www.iisalmi.fi/blogit -sivulla.