Ulkokuva Espoolaistentalosta. Kuva: Cobe + Lundén Architecture Company

Espoon kaupungin järjestämän arkkitehtuurikilpailun Espoolaistentalosta on voittanut suomalais-tanskalainen yhteenliittymä Cobe + Lundén Architecture Company ehdotuksellaan Kohtaamisia. Voittaja on puurakennus.

“Voittajaehdotus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti kunnianhimoinen, persoonallinen ja korkeatasoinen. Se täyttää hyvin kilpailulle asetetut tavoitteet omaleimaisesta uudisrakentamisesta, joka vahvistaa Espoon keskuksen tulevaisuuden identiteettiä”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja ja arkkitehtuurikilpailun tuomariston puheenjohtaja Olli Isotalo

Tuomaristo arvioi muun muassa ehdotuksen soveltuvuutta kaupunkirakenteeseen ja ympäristöön, tilojen sopivuutta ja linkittymistä toisiinsa sekä tilojen toimivuutta, viihtyisyyttä ja näkymiä. Myös elinkaariratkaisut ja rakennuksen kustannukset otettiin huomioon arvioinnissa. 

“Voittajaehdotuksen vahva ja näkemyksellinen kokonaisarkkitehtuuri kestää hyvin myös jatkosuunnittelun edellyttämät kehitystarpeet ilman, että ehdotuksen arkkitehtoninen rikkaus tai laatu siitä olennaisesti kärsisi”, sanoo projektinjohtaja ja tuomariston jäsen Mikko Kivinen

“Espoolaistentalo on uuden aikakauden kaupunkilaisten talo, joka perustuu yhteisöllisen kaupunkielämän ja kestävän rakentamisen periaatteille”, kuvailee arkkitehti Eero Lundén

”Rakennuksen päämateriaali on puu; pilarit, palkit ja seinät rakennetaan massiivipuusta. Näin jatkamme suomalaisen puurakentamisen vahvoja perinteitä”, kertoo Coben perustaja Dan Stubbergaard

Espoolaistentalosta tulee kaupunkilaisia palveleva monitoimirakennus 

Pääsisäänkäynti tulevaan Espoolaistentaloon on Vaakunatorin puolelta. Rakennukseen tulee korkea avoin tila, jonka ympärille kaikki toiminnot ja tilat kiertyvät. 

Espoon keskukseen rakennettavasta Espoolaistentalosta tulee kaupunkilaisia palveleva monitoimirakennus. Tiloihin yhdistetään asukkaiden palveluja, päätöksenteko ja kaupungin hallinto. Tällä tavoitellaan entistä sujuvampaa vuorovaikutusta luottamushenkilöiden, asukkaiden ja kaupungin viranhaltijoiden välille. Lisäksi uudet tilat tuovat säästöjä hallinnon tilojen käyttökustannuksiin. 

Kilpailussa jatkoon valitut neljä ehdotusta Kohtaamisia, Kontrapunkti, Lehteri ja Virta olivat kaikki verkossa yleisön nähtävillä. Yleisö pystyi kommentoimaan ja peukuttamaan ehdotuksia maaliskuussa 2023. Kommentteja kertyi noin 250 kappaletta ja peukutuksia noin 150. Eniten kommentteja keräsi Kohtaamisia, joka oli yleisön suosikki. Yleisökommentit toimitettiin tuomariston tietoon, joka valitsi voittajan. 

Tavoitteena saada Espoolaistentalo käyttöön 2029 

Arkkitehtuurikilpailun ratkettua alkaa asemakaavoitus ja hankesuunnitelman teko. Hankesuunnitelma menee valtuuston hyväksyttäväksi. Varsinainen rakentamispäätös tapahtuu hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

Espoolaistentalon rakentaminen Espoon keskukseen alkaa tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2026, jolloin se saataisiin käyttöön 2029. Espoolaistentalo sijoittuu jo puretun Virastotalo 2:n paikalle asema-alueen pohjoispuolelle. 

Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailu on olennainen osa alueen laajempaa kehittämistä. Espoolaistentalon lisäksi kilpailualueelle tulee valmistumaan myös uutta asuinrakentamista lähes 600 asukkaalle, päivittäistavarakauppa sekä monipuolisia liiketiloja. Tuleva kaupunkirata parantaa alueen joukkoliikenneyhteyksiä entisestään. 

Kaupunki järjesti kilpailun yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. 

Entressen kirjastossa (Siltakatu 11) järjestetään kilpailunäyttely 13.–21.6. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina ja siellä voi tutustua kaikkiin neljään ehdotukseen. Voittajasta on tehty myös 3D-malli, johon voi tutustua virtuaalilaseja käyttäen.