Yleiskaava ei vaikuta suoraan kaupungin rakentamiseen, vaan ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.  Kuva: Antti Kangassalo

Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa voimakkaasti, ja huomattava osa kasvupaineesta kohdistuu Espooseen. Kaupunki käynnistää nyt yleiskaavatyön, jonka kautta sovitaan kasvun ohjaamisesta ja reunaehdoista. Yleiskaavalla ennakoidaan ja suunnataan kaupungin kehitystä.

“Yleiskaava tarvitaan, jotta voimme ohjata kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

“Asuminen, palvelut, liikenne, elinkeinot ja työpaikat sekä virkistys, luontoarvot ja ilmastoasiat täytyy sovittaa yhteen niin, että kaupunki toimii kokonaisuutena.” 

Yleiskaavan valmistelu käynnistyy 7.9.2022, kun kaava kuulutetaan vireille. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kaavalle tavoitteet: mistä kysymyksistä meidän tulee sopia yleiskaavassa, jotta Espoon kasvu voi toteutua kestävällä tavalla vuoteen 2060. Yleiskaavan tavoitteista päättää kaupunginhallitus alkuvuonna 2023. 

Yleiskaava valmistuu seuraavalla valtuustokaudella, ja sen jälkeen sitä on tarkoitus päivittää.

“Yleiskaava on työväline, jonka avulla kaupunki toteuttaa maankäytössä Espoo-tarinaa, kaupungin strategiaa. Maailma muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti, että myös yleiskaavan on elettävä ajassa”, sanoo Isotalo.  

Yleiskaavaa valmistellaan laajassa yhteistyössä 

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta ja edelleen tarkempaa suunnittelua ja rakentamista. Yleiskaava toteutuu yleensä asemakaavoituksen kautta, johon liittyy oma valmistelu- ja osallistumisprosessinsa. Asemakaavoitus käynnistyy Espoossa yleensä maanomistajan aloitteesta.  

“Yleiskaavassa sovimme kaupungin kasvun ja kehittymisen raameista”, sanoo yleiskaavapäällikkö Essi Leino Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

“Työ on laaja ja se valmistuu vaiheittain. Teemme eri vaiheissa yhteistyötä asukkaiden ja päättäjien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.”  

Asukkaiden näkemyksiä Espoon ja oman kotiseutunsa kehittämisestä on koottu vuonna 2020 toteutetulla, kattavalla Mun Espoo kartalla -kyselyllä sekä keväällä 2022 järjestetyllä Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjalla. Syksyn aikana asukkaat voivat osallistua tavoitteiden valmisteluun asukastilaisuuksissa, jotka järjestetään Ison Omenan kirjastossa 27.10. sekä Sellon kirjastossa ja etätilaisuutena 16.11.2022