Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä on oltava määräykset häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Lausuntoja pyydetään viimeistään 26.9.2022.

Ehdotuksen mukaan hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset

hallinnon ja toiminnan järjestämisestä,

päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä

valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Ehdotus jättää valtuustojen päätettäväksi määräysten tarkemman sisällön. Kuntien ja hyvinvointialueiden lisäksi muutosehdotus koskee kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä.

Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista valmiuslain mukaisia poikkeusoloja sekä näitä lievempiä häiriötilanteita varten. Hallintosääntöön lisättävillä määräyksillä pyritään varmistamaan kunnan ja hyvinvointialueen hallinnon ja päätöksenteon toimintaedellytykset myös poikkeuksellisten tilanteiden aikana.

Lausuntoaika kuusi viikkoa

Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoaika päättyy 26. syyskuuta 2022, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden lopulla. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ensi vuoden alkupuolella. Hallintosäännön on oltava lakimuutoksen mukainen ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.