Kuva: Raimo Miettinen – Own work, CC BY-SA 3.0,

Rauman uusi kaupunkistrategia on suunnitelma siitä, millainen Rauman halutaan olevan vuoteen 2030 mennessä. Strategia sisältää kahdeksan erilaista tarkentavaa ja konkretisoivaa ohjelmaa, joista yksi on elinvoimaohjelma. Uuden elinvoimaohjelman rakentaminen alkaa elokuussa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

– Tapaamme sidosryhmien edustajia syksyn aikana viidessä työpajassa. Tapaamisten aiheet liittyvät esimerkiksi kaupunkitasoiseen investointiohjelmaan, ympärivuotisuuteen, liikenneyhteyksiin, keskustan ja merellisyyden kehittämiseen, elinkeinoelämään ja osaajiin sekä kansainvälisyyteen. Saamme työpajoista arvokasta tietoa elinvoimaohjelman laatimisen tueksi, kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen kertoo.