Kuva: Porvoon Kaupunki

Kesän aikana sekä Kevätkummun koulun ja Vårberga skolan että Tolkkisten koulun pihoille rakentuneet lisärakennukset ovat valmistumassa.

Tolkkisten koulun lisätilat valmistuvat koulujen alkuun mennessä. Kerrosalaltaan 325 neliömetrin kokoiseen, puurakenteiseen rakennukseen mahtuu kolme luokkahuonetta.

Kevätkummussa Vellamoksi nimetty lisärakennus valmistuu elokuun lopulla 2022. Puurakenteisen, 1500 neliömetrin kokoisen rakennuksen viimeistely ja pihatyöt jatkuvat syyskuulle.

Rakennustyöt aiheuttavat joitain muutoksia Kevätkummun koulun ja Vårberga skolan opetusjärjestelyihin. Koulu tiedottaa järjestelyistä oppilaille ja huoltajille ennen koulujen alkua. Työskentelyalueet lisärakennuksen ulkopuolella on aidattu, ja aidat poistetaan vasta, kun alue on turvallinen oppilaille. Kantele-talon liikuntasalia käytetään tällä hetkellä kalusteiden välivarastointiin. Tämä tarkoittaa, että salin iltakäyttäjät pääsevät sinne vasta syyskuussa.

Lisätilaa kasvaville oppilasmäärille

– Lisärakennukset tuovat kaivattua lisätilaa kouluille ja esiopetukselle, joiden oppilasmäärät ovat kasvussa, ruotsinkielisten koulutuspalveluiden koulutusjohtaja Rikard Lindström toteaa.

Rakennusprosessi on ollut tehokas. Päätökset lisärakennuksista tehtiin vuoden 2021 lopulla ja pian uudet luokkahuoneet täyttyvätkin oppilaista.  – Pystyimme vastaamaan haasteeseen onnistuneesti ja nopeasti, suomenkielisten koulutuspalveluiden koulutusjohtaja Jari Kettunen kertoo. Haluankin kiittää kaikkia rakennusprojekteihin osallistuneita hyvästä työstä.

Porvoon koulut aloittavat uuden lukuvuoden keskiviikkona 10. elokuuta 2022.