Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on käynnistänyt ikäihmisten yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen kilpailutuksen vuodelle 2024. Osallistumispyyntö palveluntuottajille on julkaistu. 

Palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksen kilpailutukseen 31.8.2023 saakka. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2024 

Kilpailutus koskee sekä uusia että jo palvelujen piirissä olevia asiakkaita. Palvelun piirissä jo olevat asiakkaat siirtyvät automaattisesti uuden sopimuksen piiriin 1.1.2024 alkaen.  

Kenenkään nykyisen asiakkaan asuinpaikka ei muutu uusien sopimusten myötä. Asumisyksiköissä jo asuvat ikäihmiset voivat jatkaa asumista entiseen tapaan nykyisessä asunnossaan uusien sopimusten tultua voimaan.  

Kilpailutus toteutetaan Siun soten omalla dynaamisella hankintajärjestelmällä. Järjestelmä on avoin kaikille hankinnan soveltuvuus- ja vähimmäisehdot täyttäville palveluntuottajille. Kaikille osallistumishakemusten määräaikaan mennessä jättäneille ja hankinnan kelpoisuusehdot täyttäville osallistujille järjestetään tarjouskierros myöhemmin syksyllä. Kilpailutuksen tulos selviää tarjouskierroksen päätyttyä loka-marraskuussa. 

Siun soten ikäihmisten yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen hankinnan arvo on noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. 

Pohjois-Karjalan alueella yhteisöllisen asumisessa ja ympärivuorokautisen palveluasumisessa asuu noin 2000 ikäihmistä. Asiakkaista reilu puolet asuu Siun soten omissa asumisen yksiköissä eri puolilla maakuntaa. Siun sote järjestää loput asumisen asiakaspaikat joko ostopalveluina tai palveluseteleillä. Vuosittain uusia asumispaikkoja järjestellään noin 300 ikäihmiselle.