Suomen Kuntaliitto ry:ssä ja Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä käynnistyy muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Kuntaliiton ja Kuntaliitto Palvelujen henkilöstöä, pois lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat.

Työnantajan arvion mukaan muutos voi johtaa Kuntaliitto ry:n osalta korkeintaan 60 ja Kuntaliitto Palvelut Oy:n osalta korkeintaan kahdeksan nykyisen tehtävän lakkaamiseen, osa-aikaistamiseen tai työtehtävien, vastuiden tai muiden työsuhteiden olennaisten ehtojen muutokseen irtisanomisperusteella. Lisäksi muutokset työsuhteen ehtoihin tai työtehtäviin työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella ovat mahdollisia.

Muutosneuvotteluihin on päädytty, koska Kuntaliiton ja Kuntaliitto Palvelujen toimintoja on uudistettava vastaamaan kuntien tehtävien ja roolien murroksen aiheuttamaa palvelutarpeen muutosta. Muutospaineita aiheuttaa myös 1.1.2023 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus, jonka yhteydessä mainitut vastuut siirtyvät pois kunnilta ja kuntayhtymiltä. Uudistus vaikuttaa jäsenten Kuntaliitolle maksamiin jäsenmaksuihin, ja Kuntaliiton jäsenmaksutulot tulevatkin vuonna 2023 laskemaan 30 prosenttia.

Muutosneuvotteluissa tarkastellaan, mitkä palvelut jäsenkunnille ovat tulevaisuudessa keskeisiä, ja mitä nykyisin tarjottavia palveluja voisi mahdollisesti lopettaa tai supistaa.