Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa avustuksia 17 kunnalle ja 7 maakunnan liitolle vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen.

Avustettavat selvitykset ja kaavoitus liittyvät esimerkiksi biokaasulaitokseen, suuren kokoluokan aurinko- ja tuulivoimatuotantoon, vihreään vetyyn ja usean vihreän teknologian yhdistäviin teollisuusalueisiin. Hankkeiden tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (Do No Significant Harm).

Avustukset perustuvat vuoden 2022 ja 2023 talousarvioesityksiin. Osa rahoista on peräisin Euroopan unionin NextGeneration EU -elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja niiden käytöstä on linjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Viime huhtikuussa päättyneessä erityisavustushaussa määrärahaa oli jaossa noin 2,6 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö sai 44 hakemusta, ja niissä haettiin avustusta yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Aikaisemmissa, vuodesta 2022 toteutetuissa avustushaussa ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä vajaat 2 miljoonaa euroa avustusta 22 kunnan ja 12 maakuntaliiton selvityksiin ja kaavoitukseen.

Ympäristöministeriö avaa seuraavan avustushaun tämän vuoden aikana.

Avustuksen saaja, hanke ja avustussumma

EU:n Next Generation EU -elpymis- ja palautusmistukivälineestä myönnetty avustus

 • Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen viranomaisprosessit, 31 290 e

Kansallisesta määrärahasta myönnetyt avustukset

 • Pietarsaaren kaupunki, Pietarsaaren kaupunkisuunnittelu vihreän energiasiirtymän mahdollistamiseksi – PIKAVEM, 189 228 e
 • Leppävirran kunta, Riikinnevan ja Nikkilänmäen kaavoitus, vihreä siirtymä, 81 550 e
 • Pyhäjärven kaupunki, Vihreän siirtymän teollisuuspuisto Olkkosen kaavoitus ja lupamenettelyjä nopeuttavat selvitykset, 82 880 e
 • Reisjärven kunta, Reisjärven bio- ja kiertotalousalueen kaavoitus sekä siihen liittyvät selvitykset, 42 000 e
 • Kouvolan kaupunki, Selvitys aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa, 28 000 e
 • Oriveden kaupunki, Aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksien selvitys Orivedellä, 28 000 e
 • Oulun kaupunki, Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Oritkarin satama-alue, 70 000 e
 • Oulun kaupunki, Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Pyyryväisen suurteollisuusalue, 70 000 e
 • Rauman kaupunki, Lakarin teollisuuspuisto, 115 500 e
 • Rautjärven kaupunki, Laikonkankaan aurinkovoimala yleiskaavoitus, 42 000 e
 • Kotkan kaupunki, Esiselvitys Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän investointikohteena, 72 333 e
 • Nykarleby stad, Detaljplan för västra delen av Frillmossen, 36 680 e
 • Naantalin kaupunki: Vihreän siirtymän maankäyttöselvitys Naantalin alueilla, 13 810 e
 • Kimitoöns kommun: Manual för investeringar i förnybar energi på Kimitoön, 10 983 e
 • Lappeenrannan kaupunki, Konnunsuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit, 36 400 e
 • Lappeenrannan kaupunki, Huuhansuon ja Suurisuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit, 39 550 e
 • Imatran kaupunki, Imatran kaupungin aurinkopuistojen DNSH-selvitykset, 18 200 e
 • Hämeen maakuntaliitto, Kanta-Hämeen innovatiiviset aurinkovoimaratkaisut rakennetussa ympäristössä, 21 000 e
 • Hämeen maakuntaliitto, Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä, 21 000 e
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, 42 000 e
 • Keski-Suomen liitto, Maankäytön ja kaavoituksen tarpeiden ennakoinnilla edellytyksiä Keski-Suomen energiamurrokselle, 33 600 e
 • Varsinais-Suomen liitto, Kestävän energiahuollon tulevaisuudesta, tilatarpeista ja sijoittumisesta Varsinais-Suomessa – taustaselvitys maakuntakaavoitukseen, 70 000 e
 • Uudenmaan liitto, Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys, 70 000 e
 • Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen tuulivoiman maisemaselvitys, 55 300 e