Ainolan aluekeskuksen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan viikolla 29.

Ensi vaiheen urakassa toteutetaan alueen kadut, vesihuolto- ja kaukolämpölinjat sekä valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä uusitaan hulevesilinjaa pääradan länsipuolella.

Urakka aloitetaan Pohjolantien korvaavalla Iltalaulunkujan rakentamisella sekä samanaikaisesti Viulukonsertonkadun -kujan rakennustöillä.

Urakan rakentamistyöt aloitetaan heinäkuussa viikolla 29 eli 18.7. alkavalla viikolla.

Alueella suoritetaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä, joilla on vaikutusta alueen liikenteelle.  Liikennejärjestelyitä tehdään Pohjolantiellä, osassa Horsmakaarta sekä Ainolanväylän kevyen liikenteen väylällä. Liikennejärjestelyiden vaikutus on esitetty karttakuvassa vihreällä katkoviivalla.

Kadut ovat liikennöitävässä kunnossa rakennustöiden valmistuttua 15.2.2023 mennessä. Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan pohja-asfaltti rakennetaan valmiiksi 31.5.2023 mennessä.

Liikenteenohjaus tullaan toteuttamaan työvaiheiden vaatimassa laajuudessa. Liikenteenohjaussuunni­telmia päivitetään työn edetessä ja poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.  Kulku tonteille järjes­tetään koko urakan ajan. Pohjolantien asukkaita liikennejärjestelyistä ja näiden aikatauluista tiedotetaan kiinteistökohtaisesti.