Kytäjärvi kuntoon -hankeen suunnitteluvaihe on saanut rahoituksen. Hankkeen tarkoituksena on pysäyttää Kytäjärven rehevöityminen.

Hyvinkään Kytäjärven ekologinen tila on tällä hetkellä tyydyttävä ja veden laatu on välttävä. Kytäjärvi kuntoon -hanke pyrkii parantamaan järven tilaa ja veden laatua. Hankkeella on laajat vaikutukset, sillä Kytäjärvi on osa Vantaanjoen vesistöä. Hankkeen suunnitteluvaihetta tukevat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Maatalousyhtymä Laakkonen, Kytäjän asutusyhteisalueet ja Kytäjärven osakaskunta. Hankevastaavana toimii Niko Hytönen ja hänen tukenaan on kytäjäläisistä koostuva hanketyöryhmä.

Kytäjärvi kuntoon -hanke tähtää konkreettisiin ja kohdennettuihin toimenpiteisiin, joilla on aikataulu ja budjetti. Hankeen suunnittelu alkoi 18.8.2022 ja se on tarkoitus saada päätökseen 1.4.2023 mennessä. Koirajoen ja Mustajoen uoma- ja valuma-alueille on jo suunniteltu ja sovittu useita kunnostus- ja parantamiskohteita. Niillä saadaan vähennettyä järveen kohdistuvaa ulkoista ravinnekuormitusta. Myös Kytäjärven sisäisen kuormituksen vähentämiseen on löydetty ratkaisumalleja. Järveen luodaan terve kalakanta, joka hoitaa itse itseään ravintoketjun kautta. Näin Kytäjärven ekosysteemi korjaantuu hankkeen vaikutuksesta. Hankkeen käytännön toteutuksen alkaminen on suunniteltu kesällä 2023.

Hyvinkään kaupunki on seurannut pitkään Kytäjärven tilaa erilaisin selvityksin. Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia kiittelee kytäjäläisiä siitä, että ilmassa on nyt tekemisen meininkiä.
– On erittäin hienoa, että nyt on lähdetty suunnittelemaan konkreettisia toimia järven tilan parantamiseksi, Lavia toteaa.