Rovaniemen Häkinvaaraan aletaan suunnitella päiväkotia kuluvana syksynä. Häkinvaara sijaitsee Kemintien varressa, keskustasta noin 11 kilometriä lounaaseen Hirvaan kylän pohjoisreunalla. Alue sijoittuu valtatie 4:n varrelle ja alueen läpi kulkee maantie 933.

Päiväkotihankkeen taustalla on Rovaniemen sivistyslautakunnan vuonna 2020 tekemä päätös, jonka mukaan Valajaskoskentien läheisyyteen rakennetaan koulu ja päiväkoti. 

Kaupunki aikoo kuitenkin edistää koulu- ja päiväkotihankkeita erikseen, jotta päiväkoti saadaan alueelle mahdollisimman pian. Päiväkodin ja koulun toteuttaminen samaan aikaan todennäköisesti viivästyttäisi päiväkodin valmistumista. 

Kaupunki on myös käynnistämässä parhaillaan investointeja Vaaranlammella sekä Napapiirin, Nivavaaran ja Syväsenvaaran monitoimitalohanketta. Nämä investoinnit on on hyvä saada käyntiin, ennen kuin Häkinvaaran kouluinvestointi käynnistetään.

Varhaiskasvatuksen tarve on akuutein

Päivähoitopalvelujen tarve on Häkinvaaran alueella akuutti.. Sen sijaan alueen koulut ovat toimivat ja riittävän tilavat.

Alakemijoen alueella on tällä hetkellä kolme päiväkotia: Rautiosaaren, Hirvaan ja Muurolan päiväkodit. Muurolassa on käynnissä uuden päiväkodin rakentaminen. Rautiosaaren päiväkoti on ollut väistötiloissa Rautiosaaren koulun tiloissa jo vuodesta 2015 lähtien. Tilat eivät riitä alueen lapsimäärälle. Hirvaan päiväkoti sijaitsee kahdessa eri osoitteessa ja tarvitsee myös paremmat tilat.

Uuteen Häkinvaaran päiväkotiin tulee vähintään kahdeksan ryhmää. Tarkoituksena on tehdä päiväkodista riittävän tilava tulevaisuuden kasvua ajatellen. 

Alueelle tulee myös omakotitaloja – kaavamuutos käsittelyyn alkuvuodesta

Rakentamisen vaatima yleiskaavamuutos on vireillä. Alueelle ollaan kaavoittamassa myös omakotitalotontteja. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu alueelle yhteensä 114 uutta rakentamatonta rakennuspaikkaa, joista 37 on kaupungin tonttia. Yleiskaavamuutos etenee ensin ehdotusvaiheeseen ja sitten kaupunginvaltuuston käsittelyyn näillä näkymin vuoden 2023 alussa. Uuden päiväkodin rakentaminen tuo toivon mukaan myös lisää asutusta ja muitakin palveluja Häkinvaaran alueelle.

Jos hanke etenee aikataulussa, päiväkotia voitaisiin alkaa rakentaa vuonna 2023 ja päiväkoti voisi olla valmis mahdollisesti jo vuonna 2024.