Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Savonlinnan kaupungin johdon vieraana maanantaina 18.7. puolisonsa Ukko Metsolan kanssa. Puhemies Metsolan tapaamisessa keskusteltiin Suomen metsien merkityksestä koko kansantaloudellemme ja erityisesti Etelä-Savon ja Savonlinnan aluetaloudelle. Hänelle esiteltiin myös Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevan toimintoja. Kuvassa Vasemmalta lukien: Ukko Metsola Anna-Kristiina Mikkonen Roberta Metsola Janne Laine

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Savonlinnan kaupungin johdon vieraana maanantaina. Puhemies Metsolan tapaamisessa keskusteltiin Suomen metsien merkityksestä koko kansantaloudellemme ja erityisesti Etelä-Savon ja Savonlinnan aluetaloudelle. Hänelle esiteltiin myös Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevan toimintoja.

– Suomi on kehittänyt tieteen, teknologian, metsätalousosaamisen ja koulutuksen avulla metsätalouttaan vastuullisesti huomioon ottaen myös ilmastonmuutospolitiikan. 70-vuodessa metsien kasvu on saatu kaksinkertaistettua ja Suomen metsien nettokasvu on noin 30 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsätalous on Suomen kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen pohja, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Mekaaninen metsäteollisuus on viime vuosina investoinut vahvasti Savonlinnaan. Kaupunkiin on saatu neuvoteltua vuonna 2019 uusi iso Metsäliiton kertopuutehdas ja myös UPM on tehnyt isoja investointeja Savonlinnaan. Savonlinnassa onkin maamme suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä, jota palvelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk rakentaa puurakentamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratoriota.

Teknologiapuisto Nohevassa toimivassa Luonnonvarakeskuksen kasvullisen lisäyksen laboratoriossa on kehitetty puun kasvua yli kolmanneksen vahvistava alkio, jota ollaan siirtämässä teollisen mittakaavan tuotantoon.

– Olennaista onkin EU:n päätöksenteossa turvata Suomelle metsiemme kansantaloudellinen käyttö niin puunraaka-aineiden, jalosteiden kuin myös energian lähteenä. Venäjän puuraaka-aineiden poistuttua EU:n talousalueen käytöstä on Suomen metsien raaka-aineiden ja jalosteiden käytöllä entistä strategisempi merkitys koko EU:n alueella. Metsäpolitiikasta päättäminen pitää pysyä kansallisessa päätöksenteossa ja EU:n tulee luoda edellytyksiä Suomen metsätalouden vahvistumiselle muun muassa tutkimusohjelmiensa avulla, toteaa Laine.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen ja kaupunginjohtaja Janne Laine esittivät puhemies Metsolalle, että EU:n itärajayhteistyöohjelmaan varatut EU:n ja Suomen rahoitusosuudet käytettäisiin itäisen Suomen aluekehityksen vahvistamiseen.

– EU:n aluekehitysrahoituksella on ollut suuri merkitys itäisen Suomen kehittämiseen ja toivomme tässä muuttuneessa maailmantilanteessa raja-aluerahoituksen täysimääräisesti jäävän Itä-Suomeen hyödynnettäväksi, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.