Hämeen liitto julkaisee kuukausittain elinvoimakatsauksen, joka sisältää ajantasaisen kuvauksen Kanta-Hämeen maakunnan ja kuntien työllisyys-, väestö- ja elinkeinotilanteesta. Tietoa kootaan muun muassa Tilastokeskuksen eri tietokannoista.

Katsaus julkaistaan jatkossa aina tuoreimman tilastotiedon tultua kuukausittain. Hämeen liiton maakunta-analyytikko Jukka Lidman sanoo, että tavoitteena on palvella ja tarjota hyödynnettävää tietoa niin luottamushenkilöille, viranhaltijoille kuin aiheesta kiinnostuneille kuntalaisillekin.

– Kanta-Hämeen elinvoimaa tarkastellaan tässä hyvin käytännöllisten mittareiden avulla. Esimerkiksi työttömyysasteen rinnalle on nostettu laajan työttömyyden mittari, joka kuvaa kuinka paljon henkilöitä on työttöminä ja erilaisissa työvoimapoliittisissa palveluissa. Se antaa kokonaisvaltaisemman kuvan työllisyyden dynamiikasta, Jukka Lidman kertoo.

Tilannekuvan saamiseksi tietoa ei tarvitse enää etsiä monista eri paikoista. Työkalu tarjoaa yhdellä silmäyksellä keskeisten elinvoimaan liittyvien mittareiden seurannan, mutta mahdollistaa pureutumisen myös tarkempaan tietojen tarkasteluun ja vertailuun.

Käyttäjä voi valita näkymään kunnan, seutukunnan tai koko maakunnan tiedot. Katsausta on mahdollista laajentaa ja syventää tarpeen vaatiessa.

– Tätä voisi ajatella yhden luukun periaatteena, Jukka Lidman toteaa.

Heinäkuun työllisyystilanne varsin hyvä

Kanta-Hämeen työllisyystilanne oli heinäkuussa varsin hyvä ja vuodentakaisesta tilanteesta on merkittävää parannusta. Työttömyysprosentti 9,7 on hieman valtakunnan tasoa alhaisempi. Avoimia työpaikkoja on Kanta-Hämeessä runsaasti auki ja erityisesti hoiva-alalle haetaan työntekijöitä.

Väestönkehityksen osalta heinäkuu oli hivenen alavireinen Forssan ja Riihimäen seudulla, mutta Hämeenlinnan seudulla väestömäärä lisääntyi. Koko Kanta-Hämeessä väestö väheni 30 henkilöllä pääosin matalasta syntyvyydestä ja korkeasta kuolleisuudesta johtuen.

Tästä linkistä pääset Kanta-Hämeen elinvoimakatsauksen sivulle.